2DOC Bewaarders

Gisteren zond NPO2 de documentaire Bewaarders van Marc Schmidts uit over werk van gevangenisbewaarders in het Justitieel Complex Zaanstad. Schmidts filmde in het Huis van Bewaring waar mensen zitten in afwachting van hun proces of soms in afwachting tot een beslissing van de raadkamer ten aanzien van schorsing. Ook al waren de gedetineerden op schitterende wijze onherkenbaar gemaakt geen van hen was dus nog schuldig bevonden aan een strafbaar feit.

Het nieuwe beleid van Justitieel Complex Zaanstad is erop gericht de gedetineerden met digitale technieken tot meer zelfstandigheid te bewegen. Meer eigen verantwoordelijkheid moet hen beter voorbereiden op de terugkeer naar de burgermaatschappij.
Helaas zagen de kijkers veel lieden die geen enkele vorm van respect toonde voor de bewaarders (PIW’ers), wat de kijkers wel zagen waren bewaarders die het hoofd koel hielden als men volkomen respectloos tekeer ging omdat een TV niet werkte, bewaarders die opliepen tegen bureaucratie, bewaarders die de vrees hadden dat het cameratoezicht niet enkel voor de gedetineerden zou worden gebruikt.

MENSEN

Maar wat de kijker vooral zag waren mensen, mensen die zichzelf inzetten voor gedetineerden, mensen die, ondanks de bak ellende die ze over zichzelf uitgestort krijgen, gedetineerden op een fatsoenlijke en menswaardige manier behandelen, mensen die lijken te beschikken over een eindeloos geduld en de gave om een gedetineerde op de-escalerende manier te bejegenen, mensen die zelf net zo gefrustreerd raakte van niet werkende systemen en regels van het systeem…..de kijker zag menselijke mensen in een bijzonder beroep. Een beroep met een sterk sociaal karakter, bewaarders hebben invloed en dat kan ook zeer positief uitpakken. Een beroep waarin mensen continu rekening moeten houden met de onvoorspelbaarheid van gedetineerden, gevaar kan altijd op de loer liggen en dat voor een salaris tussen de €1972 en €2885 bruto per maand. Het zijn eigenlijk stille helden, we horen er bijna nooit iets over behalve als er zeer trieste escalaties zijn.

450.000 kijkers zagen de documentaire en dat is een net cijfer ook al gaat het bij de publieke omroep veel minder om de kijkcijfers. De documentaire had wat mij betreft nog wel wat meer de diepte in gemogen en had nog wel meer mogen laten zien van het bijzondere werk van de bewaarders.
Ik heb altijd heel veel respect gehad voor bewaarders, niets dan goede ervaringen met ze en bij sommige had ik gewild dat ik ze in een andere setting was tegengekomen vanwege de prettige gesprekken op sommige avonden met koffie tijdens het avondprogramma.

HOTEL?

Een veelgehoorde opmerking gisteren op Twitter was dat de gevangenis in Nederland een hotel zou zijn. Gedetineerden kunnen roken, hebben een TV en hebben zelfs een heuse winkel ter beschikking.
Wat er ook op TV komt over een gevangenis in Nederland, of het nu Buch in de Bajes is of Bewaarders, mensen roepen altijd direct, zonder enige kennis van zaken te hebben, dat het een hotel is en dat we terug moeten naar de tijd van water en brood.
De stokslagen hoeven voor veel mensen nog niet terug maar het scheelt allemaal niet veel. Natuurlijk is het niet fraai hoe gedetineerden zich gedragen ten opzichte van bewaarders maar aan de anderen kant moet men ook beseffen dat voor gedetineerden een TV, rookwaren, een mogelijkheid om te bellen, de winkel en bezoek de enige dingen zijn die ze hebben. Ik hoor u roepen vanaf de zijlijn…..het is hun eigen schuld….de onderbuik snap ik maar we hebben in dit land de onschuldpresumptie die u ook zou willen ontvangen mocht u of 1 van uw dierbaren ooit onverhoopt verdacht worden van een strafbaar feit daarnaast kennen een zeer groot aantal uitgekeerde schadevergoedingen aan mensen die ten onrechte in voorlopige hechtenis hebben gezeten.

Voor de duidelijkheid;
• de televisie moet men huren.
• de boodschappen moet men zelf betalen.
• dit moet men betalen van het loon wat men tijdens detentie kan verdienen €0,76 per uur circa €12,- per week of men moet geld van familie/vrienden krijgen.

Wat men niet moet vergeten is dat we verdachten en ook uiteindelijke veroordeelden op een menswaardige manier moeten behandelen. De meeste gedetineerden komen een keer vrij en hebben dan boete gedaan, de vergelding is afgelopen. Tijdens detentie moet worden gewerkt aan resocialisatie en dat kan niet als we mensen in een betonnen hok zetten met water en brood en er verder niet naar omkijken. Dan krijgen en ontmensde mensen terug en dat lijkt me iets wat we niet moeten willen in deze maatschappij.


BEWAARDER WORDEN

De eisen waar men aan moet voldoen voor de functie van PIW’er
• Je hebt minimaal mbo 3, mbo 4 niveau is een pré.
• Je bent minstens achttien jaar en hebt een uitgebalanceerde, evenwichtige persoonlijkheid.
• Je bent bereid om een of meerdere interne opleidingen te volgen.
• Je bent fit en stressbestendig, en hebt geen bezwaar tegen onregelmatige diensten.
• Een fysieke vaardigheidstoets (sporttest), capaciteiten- en een persoonlijkheidstest en medische
keuring maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
• Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken.
• Je hebt enige kennis van vreemde talen.
• Je bent vertrouwd met de methodieken op het gebied van begeleiding en zorg.
• Je bent je bewust van andere mensen en hun omgeving, alsmede de eigen invloed hierop.
• Je hebt gevoel voor groepsdynamica en culturele diversiteit.
• Je hebt inzicht in intermenselijk gedrag en weet te motiveren.
• Je kunt goed observeren en rapporteren.
• Je handhaaft algemeen aanvaarde sociale, ethische en organisatienormen.

Het salaris: schaal 6 / Min € 1972 – Max € 2642 bruto per maand.
Doorgroeimogelijkheid naar schaal 7 / € 2885 bruto per maand