De politie is je vriend

Omstander helpt niet: ‘Ik ben geen politievriend’

Terwijl een politieagent donderdagavond lichtgewond raakte doordat zijn politiebus te water raakte, weigerde een omstander hem te helpen. „Ik ben geen politievriend”, zei hij tegen de agent. Dat is de inleidende tekst van een artikel op de website van krant Metro. Het oorspronkelijke bericht staat op de Facebook pagina van de Politie Landsmeer. Met alle vormen van verbazing, nou ja zeg maar beter verbijstering heb ik dit bericht gelezen. Een gevoel van onbegrip maakte zich meester van me, onbegrip voor de houding van de omstander die een gewonde en versufte agent hulp weigerde omdat hij geen politievriend zou zijn. Toen collega’s van de agente ter plaatse waren schepte deze omstander er genoegen in om zich negatief op te stellen en de discussie aan te gaan.

Laat ik heel duidelijk zijn, het is geen geheim dat ik zelf in aanraking ben geweest met de Politie en natuurlijk heb ik lang niet altijd op goede voet gestaan met de medewerkers van politie waarmee ik te maken had. Maar aan het einde van de dag doen de betreffende medewerkers ook enkel hun werk. Natuurlijk klinkt er soms een woord van minachting door naar jou als verdachte maar dat is ook onderdeel van het werk, zo relativeer ik het dan maar, als je de mannen en vrouwen met respect zal behandelen heb je de helft van het contact al gewonnen. Op Twitter en Facebook krijg ik soms wel eens over me heen een politiehater te zijn omdat ik soms kritisch en scherp ben ten aanzien van zogenoemde TwitterCops en agenten op Facebook. Ik ben zeker geen politiehater maar het is niet verkeerd om als burger de politie scherp te houden waar het nieuwe technologieën aangaat en regelmatig ontstaan daar interessante discussies door en hou ik er in voorkomend geval ook nog fijne contacten aan over.

Toen het in april 2015 slecht met mij ging en de arts van de huisartenpost het niet vertrouwde stond er binnen no-time een ambulance voor mijn deur maar ook 2 politiewagens en 4 agenten, omdat ik te maken had met ernstige ademhalingsproblemen en de verbinding wegviel was het niet zeker dat ik zelf de deur open kon maken. Ik was intens blij met de aanwezigheid van de agenten. Ook recent heb ik prettige ervaringen met de Politie gehad; na een contact met de Officier van Dienst over een strafbaar feit in de opium sfeer gaf deze mij aan er niets mee te kunnen doen in verband met mogelijke juridische problemen voor mezelf omdat zaken vooraf onvoldoende konden worden kortgesloten met een OvJ. Toen ik aan mijn adres diverse bedreigingen kreeg was de Politie ultrasnel ter plaatse, stelde me gerust, de wijkagenten kwamen langs om te praten en er is door de Politie een melding op adres en persoon gemaakt waardoor als er zich iets voordoet in de omgeving van mijn woning meteen PRIO1 zal worden aangereden. Met andere woorden…..we zijn er voor je op het moment dat het nodig is……en zo is de Politie!

De politie is je vriend, misschien heb je ze ooit nodig en dan zullen ze er zijn!

De omstander die hulp aan de agent weigerde mag wat mij betreft een aantal nachten in het APU (arrestantencomplex) doorbrengen om te relativeren wat hij heeft gedaan, dan kan hij direct aan den lijve ondervinden hoe goed en menselijk agenten hem zullen behandelen, zullen voorzien van koffie, een maaltijd, een aantal tijdschriften om te tijd door te komen, kortom hoe de agenten hem zullen behandelen met respect en waardigheid. Immers is hij een mens die ongeacht zijn daad, het weigeren van hulp aan iemand in nood, recht heeft op verzorging en een juiste bejegening al zullen er vast agenten zijn die de man het liefst even alleen in de cel hebben en hem daar even goed de waarheid vertellen en de mond spoelen, zoals het ook in de gevangenis wel eens gaat. Maar dat zal niet gebeuren, want dit is Nederland. Op sociale media krijgt deze meneer er in ieder geval goed van langs…..meer dan terecht. Ik heb geen goed woord over voor deze actie.

Wat vooral belangrijk is voor deze meneer en alle andere mensen die zichzelf niet zien als politievriend is het besef dat ze ooit zelf in de situatie kunnen komen dat ze met de Politie te maken krijgen bijvoorbeeld omdat ze een ongeluk krijgen en bekneld raken, te maken krijgen met een inbraak of overval of in het ergste geval als een kind, partner of andere dierbare onder tragische omstandigheden komt te overlijden. In al deze gevallen zal de Politie er voor je zijn, of je nu een strafrechtelijk verleden hebt of niet, zonder aanzien des persoons zullen ze hulp verlenen, steun geven en zich inspannen om een zaak tot een goed einde te brengen. Dat is namelijk wat in hun bloed zit, waar ze dagelijks risico’s voor kunnen nemen. Een agent kan aan zijn dienst beginnen en aan het einde van die dienst niet meer thuiskomen. Ik heb groot respect voor de Politie en natuurlijk zitten er in iedere mand rotte appels maar het overgrote deel van de mannen en vrouwen bij de Politie zijn goede en hardwerkende mensen die dagelijks hun leven wagen voor onze veiligheid, ook voor de veiligheid van de meneer die geen politievriend is!

Sterkte aan de betrokken agente en zijn collega’s!

DE EED
Ik zweer (verklaar), dat ik middellijk of onmiddellijk, onder welke vorm dan ook, tot het verkrijgen van mijn aanstelling aan niemand iets heb gegeven of beloofd. Ik zweer (beloof), dat ik, om iets in mijn betrekking te doen of te laten, van niemand, middellijk of onmiddellijk, enige beloften of geschenken zal aannemen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig (Dat verklaar en beloof ik!)

Ik beloof trouw aan de Koning, aan de Grondwet en aan de wetten van ons land.
Ik beloof dat ik de krachtens de wet uitgevaardigde voorschriften en verordeningen zal nakomen en handhaven, dat ik de aan mij verstrekte opdrachten plichtsgetrouw en nauwgezet zal volbrengen en de zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd, of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben. Ik beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.