Incident NOS / MediaPark

Op 29 januari 2015 verschafte een 19 jarig verdacht zich toegang tot het gebouw van de NOS op het MediaPark te Hilversum.Korte tijd later is de verdachte door de politie aangehouden en zal deze middag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris waarbij het Openbaar Ministerie de voorlopige hechtenis en uitvoer van een persoonlijkheidsonderzoek zal vorderen.Wat mij gisteren verbaasde is dat de aanhouding relatief snel op diverse zenders te zien was. Uiteraard is het logisch dat die kans er is zeker gezien het feit dat de aanhouding plaats had in een TV studio.In sommige gevallen worden beelden geanonimiseerd in het belang van de verdacht maar ook van aanhoudende agenten. Dat er gisteren geen gebruik is gemaakt van een AT (arrestatie-team) mogelijk duidelijk zijn maar de agenten waren prominent in beeld en de Volkskrant had zelfs een foto op de voorpagina. Ook viel het op dat een medewerker een filmpje met een mobiele telefoon had gemaakt terwijl de rest van het pand zou zijn ontruimd. Om die reden heb ik contact gezocht met de directie communicatie van de Nationale Politie om antwoord te krijgen op een aantal vragen.Onderstaande is een weergave van mijn e-mail met daaronder de reactie van de Nationale Politie.

  1. In de TV studio is een camera blijven draaien en vrij kort na de aanhouding zijn beelden uitgezonden van de aanhouding, zowel beelden gemaakt met een mobiele telefoon als beelden door een camera in de studio.De vraag is hoe de Politie hier tegenaan kijkt vanuit het veiligheids en privacy oogpunt van de agenten. Is er bijvoorbeeld overleg geweest tussen de Politie en NOS/RTL over het uitzenden van de beelden en de eventuele anonimiteit van de agenten. Een van de agenten stond hedenmorgen ook prominent op de voorpagina van de Volkskrant

De betreffende politiemedewerkers zijn gefilmd tijdens de uitvoering van hun werk. Ongeacht of dit binnen of buiten is lopen zij altijd het risico te worden gefilmd of gefotografeerd. Dat is in deze tijd inherent aan de uitoefening van hun professie. Er is vanuit de politie hierover geen contact geweest met NOS, RTL en de Volkskrant.

  1. Wat opviel is dat er een filmpje is gemaakt met een mobiele telefoon door een NOS medewerker. Het was thans onbekend of het wapen van de verdachte al dan niet echt was hoe kan het dat een medewerker in een pand wat verder ontruimd was toch zo dicht op de politie opnames kon maken?

Het feit dat de NOS verslaggever met zijn mobiel een filmpje maakt, valt onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Hij is door een politiemedewerker op afstand gehouden en kon de studio niet betreden waarin de aanhouding zich voltrok. Ook hiervoor geldt dat in de publieke ruimte mensen door de politie zoveel mogelijk op afstand worden gehouden, maar dat het in essentie de verantwoordelijkheid is van de burger zelf is om in dit soort situaties terughoudendheid te betrachten.

  1. Ik zou graag vernemen waarom in casu niet het AT is afgewacht/ingezet, heeft dit te maken met een aanrijtijd? Het was immers niet duidelijk of het wapen echt was.

De eenheid Midden Nederland beschikt over een speciaal mediateam dat afspraken heeft met de diverse media in Hilversum. Zij worden getraind op incidenten zoals donderdagavond bij de NOS. Politiemewerkers maken zelf, vanuit hun professionaliteit, de inschatting of zij de aanhouding verrichten of wachten op een arrestatieteam. Daarvoor zijn en worden politiemedewerkers opgeleid.#bedreiging#vuurwapen#arrestatieteam#tarikz#mediapark#politie#NOS