Justitie doet onderzoek naar ex-medewerker GGZ Centraal die valse recepten uitschreef

Justitie doet onderzoek naar een ex-medewerker van GGZ Centraal in Amersfoort, die op naam van een aantal patiënten valse recepten zou hebben uitgeschreven. De man misbruikte onder meer persoons- en verzekeringsgegevens.

Patiënten trokken afgelopen jaar bij GGZ Centraal aan de bel, omdat ze via hun zorgverzekering een overzicht kregen van voorgeschreven medicijnen waarvan ze zelf geen weet hadden. Na onderzoek door de instelling liep het spoor richting een inmiddels ex-medewerker.

,,Wij hebben aangifte gedaan bij de politie van verduistering en de zaak is nu in onderzoek bij de politie. Verder doen wij geen mededelingen’’, aldus woordvoerder Ans Zandee van GGZ Centraal. De betreffende ex-medewerker is direct na de ontdekking van de fraude ontslagen.

Bij een huiszoeking in december vond de recherche meerdere spookrecepten op naam van patiënten in behandeling bij GGZ Centraal. De recepten waren geprint en in een aantal gevallen ook afgehaald bij de apotheek, blijkt uit meerdere bronnen waarover deze krant beschikt.

Psychiater of arts

De instelling hecht eraan te benadrukken dat het gedrag van de ex-medewerker volstrekt ontoelaatbaar wordt gevonden en biedt excuses aan voor eventueel ongemak. Omdat de verdachte eigenhandig recepten kon opstellen, gaat het naar alle waarschijnlijkheid om een psychiater of andere arts.

De ex-medewerker heeft op naam van zo’n vijftien patiënten spookrecepten opgesteld voor medicijnen. Er is nog onvoldoende duidelijkheid of de medicatie in alle gevallen daadwerkelijk bij de apotheek is opgehaald. Belangrijke vraag daarbij is of de ex-GGZ medewerker de medicijnen voor eigen gebruik wilde hebben of al dan niet tegen betaling doorspeelde aan derden. De verdenking die justitie heeft, luidt vooralsnog valsheid in geschrifte en overtreding van de opiumwet.

Inspectie

,,Het onderzoek loopt nog. Hoeveel tijd dat in beslag neemt is op dit moment niet te zeggen’’, aldus woordvoerder Ties Kortmann van het Openbaar Ministerie.

GGZ Centraal heeft bij de Inspectie voor de Gezondheidzorg en Jeugdbescherming een melding gemaakt van de fraudezaak. De ex-medewerker misbruikte zowel persoons- als verzekeringsgegevens.

GGZ Centraal zegt niet aansprakelijk te zijn voor het frauduleus handelen van een ex-medewerker, die met vertrouwelijke patiëntengegevens aan de haal ging om de spookrecepten voor medicijnen uit te schrijven. Wel worden kosten vergoed. Dat blijkt uit gegevens die in bezit zijn van deze krant.

Datalek

,,Er lijkt me hier sprake van een ­datalek. Hoe kwam diegene bij mijn dossiergegevens? Alles lag gewoon bij hem in huis’’, zegt een gedupeerde ex-patient. Om privacyredenen wil de man, die ambulante hulp kreeg van GGZ Centraal, anoniem blijven. De data waarover hij spreekt, werden in december aangetroffen bij de huis­zoeking.

,,Ik vind het idioot dat GGZ Centraal al direct zegt niet aansprakelijk te zijn’’, aldus de gedupeerde. ,,Er is hier sprake van een datalek.’’

Melding

Uit bronnen blijkt dat de instelling inmiddels een melding heeft gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over het beschikbaar zijn van privégevoelige informatie bij de ex-medewerker.

Volgens de AP is de impact op gedupeerden altijd doorslaggevend, of iets nu een datalek is of niet. ,,Afhankelijk van een melding bekijken we of aanvullende informatie nodig is, bijvoorbeeld over hoe de beveiliging nu wordt opgepakt. Vaak sturen we uitleg per brief, maar een waarschuwing of zelfs een boete kan ook’’, aldus woordvoerder Inge Sanders van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

De vraag is of de ex-medewerker mogelijk uit hoofde van zijn functie gewoon toegang had tot (gedeeltelijke) patiëntgegevens. Benadeelden zitten nog met veel vragen. Hoe kon bijvoorbeeld die medewerker de medicijnen eigenlijk zelf meekrijgen bij de apotheek? Is er wellicht nog een ander betrokken?’

GGZ Centraal geeft aan eventuele kosten te vergoeden waarmee benadeelde patiënten als gevolg van de fraude te maken krijgen. GGZ Centraal raadt aan om declaratieoverzichten bij de zorgverzekeraar te controleren. Mogelijk dat er eigen risico is betaald over medicatie die door de verdachte onrechtmatig is besteld. ,,Ze willen dus wel vergoeden, maar zonder erkenning van aansprakelijkheid’’, aldus een van de benadeelden.

Dit artikel verscheen eerder in het Algemeen Dagblad
Journalist : Iris van den Boom
Krant : Algemeen Dagblad.
Gepubliceerd 6 februari 2020