Politie Limburg vergeet de onschuldpresumtie

In de zaak Nicky Verstappen is afgelopen week Jos B in Spanje aangehouden nadat de Politie eerder de personalia en foto’s van de verdachte had vrijgegeven. Jos B. is verdachte geworden naar aanleiding van een DNA match. Het verkregen DNA is niet afkomstig van een afname in de zaak Nicky Verstappen men is aan zijn DNA gekomen omdat B. als vermist was opgegeven en spullen van hem voor onderzoek naar het NFI zijn gestuurd.Gisterenavond, maandag 27 augustus 2018, plaatste de Politie Limburg onderstaand filmpje online van politiechef Ingrid Schäfer-Poels. Ik spreek de hoop uit………dat het hele onderzoek leidt tot een veroordeling van onze verdachteEen zeer onwenselijke opmerking want deze getuige van een vooringenomenheid en de sterke wil om de nu aangehouden verdachte te willen laten veroordelen. Laat ik duidelijk zijn dat er niet duidelijk is waar men de verdachte op dit moment exact van verdenkt en dat ook niet duidelijk is wat voor DNA materiaal is gevonden, waar het is gevonden en of de politie over enig ander bewijs beschikt. Enkel en alleen DNA bewijst namelijk enkel de aanwezigheid van de verdachte het bewijst niet uitdrukkelijk betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. De zaak Nicky Verstappen is een moeilijke zaak om verschillende redenen maar daar gaat dit stukje niet over.Waar het om gaat is dat de Politie moet doen aan waarheidsvinding en zich niet moet blindstaren op deze ene verdachte tenzij men hiermee subtiel laat doorschemeren dat ze al meer hebben dan dat het grote publiek nu weet. Op de eigen website van de Politie geeft men aan “Het verhoor van de verdachte is bedoeld om in het kader van waarheidsvinding te achterhalen wat er is gebeurd.“. Al zou de Politie meer hebben wat wijst in de richting van de aangehouden verdachte dan nog is het een slechte zaak om een dergelijke video te publiceren, het geeft een schijn van vooringenomenheid, een vermoeden van tunnelvisie en op diezelfde tunnelvisie zijn al eens grote dwalingen begaan. Op Twitter haalde ik afgelopen week al de Schiedammer Parkmoord aan, de verdachte had alle schijn tegen, had eerdere documentatie voor een zedendelict met minderjarigen maar uiteindelijk bleek de man niet de dader te zijn. Een verdachte staat als hij/zij op zitting komt al 10-0 achter. Voor de rechter ligt een dossier samengesteld door de Politie en het Openbaar Ministerie waarbij alles altijd al naar de verdachte wijst. Rechters vangen dan aan met een onderzoek ter zitting en houden alles voor en horen een verdachte dan opnieuw, je zal er maar zitten aan de andere kant van het hekje, ik kan u uit eigen ervaring vertellen of je nu iets fout hebt gedaan of niet, het doet heel veel met je en je mag hopen dat je bijstand hebt van een goede en kundige advocaat want dat is in dergelijke zaken vaak je enige steun.De video van mevrouw Schäfer-Poels laat m.i. iets heel onwenselijks zien namelijk dat de Politie Limburg de onschuldpresumtie vergeet! De wat? De onschuldpresumtie (EVRM art. 6.2) , of in het Latijn praesumptio innocentiae, het grondbeginsel van het strafrecht namelijk dat eenieder voor onschuldig moet worden gehouden tot in rechte het tegendeel bewezen is. En afgaande op alle berichten lijkt nagenoeg iedereen die onschuldpresumtie te zijn vergeten en toch is dat een heel erg belangrijk beginsel……jij of iemand die je dierbaar is zal ooit maar eens verdachte worden van een strafbaar feit en geloof me soms is de lijn heen dun.Het is te hopen dat de Politie Limburg het onderzoek zal uitvoeren met een grote drive haar belangrijkste taak in de zaak Nicky Verstappen uit te voeren, namelijk het geven van duidelijkheid aan de ouders en dus te doen aan waarheidsvinding.#NickyVerstappen#onschuldpresumtie#PolitieLimburg