Rechtzaakplaats strijdig met gedragsregel 2.2 ?

Gisterenmorgen werd ik wakker met een bericht op Advocatie.nl hier stond te lezen dat er een marktplaats gelanceerd zou zijn voor juridische zaken rechtzaakplaats.nl Op deze site kunnen consumenten en bedrijven anoniem en gratis hun juridische vraagstukken op de website presenteren. Advocaten kunnen op hun beurt de zaken bekijken en door middel van een aantal opties reageren op deze zaken en zodoende proberen om nieuwe cliënten binnen te halen. De site is een initiatief van advocaat Oscar van Oorschot. Advocaten kunnen zichzelf “pitchen” door middel van een schriftelijk bericht, een geluidsopname of een videobericht. Hieraan zijn kosten verbonden voor de advocaat.Op zichzelf is vernieuwing in de advocatuur altijd welkom. Veel advocaten zijn tegenwoordig te vinden op sociale-media, houden blogs bij en wat al niet meer. Maar er lijkt een probleem te zijn ten aanzien van gedragsregel 2 lid 2 ;“Het is de advocaat niet geoorloofd een beloning of provisie toe te kennen of te ontvangen voor het aanbrengen van opdrachten. Toelichting op regel 2 lid 2 (regel 4 lid 2 oud en 43 lid 4 oud) De oorspronkelijke regel 4 lid 2 is gecombineerd met de oorspronkelijke regel 43 lid 4, waarin het als ongeoorloofd werd aangemerkt aan tussenpersonen een gedeelte van het honorarium af te staan. Aldus wordt de aansluiting duidelijker bij CCBE- en IBA-regels.” Reeds eerder is tuchtrechtelijk opgetreden tegen het provisieverbod. Het Hof van Discipline stele in een eerdere uitspraak voorop dat: “Het hof stelt voorop dat de advocaat die een geldsom betaalt louter ter introductie van een cliënt, zoals A dat doet aan assurantietussenpersonen, onbetamelijk handelt in de zin van art. 46 Advocatenwet”De deken van de Orde van Advocaten Noord-Nederland zal het initiatief in onderzoek nemen. Van Oorschot plaatste bij de lancering van zijn site het NOvA-logo in de footer van zijn site, na sommatie van de Orde heeft hij het logo verwijderd.WAT VIND IK ER ZELF VAN Wat mij zelf opvalt aan dit alles is dat men mijns inziens een enorm irrelevante discussie aan het voeren is. Gedragsregel 2.2 is nooit geschreven voor dergelijke gevallen. Sterker nog, de regels zijn uit het jaar 1992…..de grondslag is verouderd, in 1992 toen was er nog geen sociale-media, toen was er nog geen internet in de vorm zoals we het nu kennen. De uitspraak waar ik zojuist naar verwees dateerde uit 1999. Heel wat jaren geleden. We kunnen beter discussie voeren hoe we de gedragsregels kunnen moderniseren en het toezicht op de advocatuur kunnen moderniseren door bijvoorbeeld ook mensen buiten de advocatuur dus bijvoorbeeld van de AFM, Ombudsman en het bedrijfsleven deel te laten nemen aan het toezicht.De initiatiefnemer van de site heeft kosten gemaakt om te site te ontwikkelen en zal kosten moeten maken om de site in de lucht te houden. De site is te vergelijken met werkspot.nl de consument plaatst een klus en vakmannen kunnen zichzelf pitchen en een aanbieding doen. Mijns inziens dient de site rechtzaakplaats.nl slechts 1 belang namelijk het belang van de rechtzoekende die vaak door de bomen het bos niet meer ziet, immers ieder kantoor acht zichzelf het beste voor de zaak en de presentaties en adviezen zijn vaak wollig en doorspekt van vakterminologie. Dergelijke initiatieven moet de NOvA juist omarmen en waar nodig ondersteunen om het verder door te ontwikkelen. En laten we eerlijk zijn, advocaten kunnen gewoon adverteren dus waarom zou dit zo verkeerd zijn?Dit alles zal ongetwijfeld een vervolg krijgen en zal het dan ook met belangstelling volgen.De gedragsregels zijn HIER te downloaden#advocatenblad#advocatie#ordevanadvocaten#rechtzaakplaats